VỀ CHÚNG TÔI

Pauner io là một trực tuyến quốc tế mua sắm của công ty Pauner oy, một công ty ở Phần Lan. Pauner oy là công ty thuộc sở hữu gia đình và được thành lập vào năm 2000.

Cửa hàng trực tuyến Pauner.io điều khoản giao hàng >>

 

Văn phòng và nhà kho của Pauner oy được đặt tại Phần Lan. Địa chỉ của công ty trang mạng là pauner fi. Pauner oy có các cửa hàng trực tuyến cho các nhóm sản phẩm khác nhau và các khu vực thị trường khác nhau. Có thể đặt hàng các sản phẩm tiện dụng tạo điều kiện thuận lợi cho công việc văn phòng từ cửa hàng ghế yên fi trực tuyến hàng. Các e-shop vi cửa hàng trực tuyến cung cấp bàn ngồi có thể điều chỉnh bằng điện cho phép các vị trí làm việc khác nhau. Một cửa hàng trực tuyến là một yếu tố quan trọng đối với Tiếng Thụy Điển thị trường.
ReelStrap là một sản phẩm được phát triển bởi Pauner oy, với thẻ ID nơi làm việc và chìa khóa diễn ra suôn sẻ. Các Châu Âu cửa hàng trực tuyến cho ReelStrap là reelstrap eu và reelstrap net ở Hoa Kỳ. Để in thẻ căn cước, chúng tôi có bán thiết bị máy in thẻ nhựa, để biết thêm thông tin chi tiết hãy truy cập máy in thẻ fi trang mạng.

 

Công ty chị em Pauner America Inc hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ, nơi bạn có thể mua từ pauner.us cửa hàng trực tuyến >>